Formularz zwrotu towaru
Przy odesłaniu towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

Adres do odesłania towaru:
Veral Robert Lubina
Przemysłowa 60
43-100 Tychy